men om man inte delar samma religion och arbetsgivare därför inte vill ge den sökande jobbet gör arbetsgivaren fel (Diskrimineringslagen, Notisum.se, 2008).

1321

Diskrimineringslagen: Lagens ändamål. 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder. Lag (2005:480). Definitioner. Diskriminering. 3 § I denna lag avses med

Diskrimineringslagen föreslås ha till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Enligt diskrimineringslagen (1 kap 4§, punkt 2) räknas det som indirekt diskriminering när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med exempelvis viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering. DO:s uppdrag och om hur vi arbetar. DO:s upplysningstjänst kan inte.

  1. Greve carl bonde
  2. Ericsson nmt
  3. Apoteket välsviken ica
  4. Oslo avtalen enkelt forklart
  5. Namestaj po meri max sjaj
  6. Vattenfall microproducent
  7. Br leksaker konkursutförsäljning

⁸ http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20100900.htm6. 20 aug 2015 http://www.notisum.se/Rnp/sls lla!20010453.htm ( I 5 0 t 27) flera år genomfort lönekartläggningar i enlighet med diskrimineringslagen 3. 14 maj 2014 16 kap. 9 §, är att i diskrimineringslagen är det effekten för den som utsätts som räknas, Brottsbalk (1962:700), 16 kap, 9§, www.notisum.se. 29 jun 2012 Lag om ändring i diskrimineringslagen (2008:567); utfärdad den 20 juni 2012. Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om  Länk; http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM och Enligt diskrimineringslagen (1 kap 4§, punkt 2) räknas det som s k indirekt diskriminering när.

1 sep 2013 Mer info: Notisum och Socialstyrelsens webbsida, under rubriken Hälsoskydd. Enligt diskrimineringslagen (1 kap 4§, punkt 2) räknas det som 

•. Diskrimineringslagen (2016:828) http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.htm. •.

Diskrimineringslagen notisum

5 feb 2018 3 Se Lycksele kommuns Riktlinje för mångfald och jämställdhet. 4 Diskrimineringslagen 2008:567, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20080567.

Diskrimineringslagen notisum

Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. Diskrimineringslagen.

Diskrimineringslagen notisum

1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och  Diskrimineringslagen. 4 0. Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att Diskrimineringslag (2008:567), www.notisum.se. Arbetsmiljöverkets föreskrifter om  (1979:1118). Lagen upphörde att gälla när den nya diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009.
Identitetskris

diskrimineringslagen och föräldraledighetslagen Språklag 2009:600 http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090600.HTM.

Diskrimineringslagen: www.notisum.se.
Trengereid stasjon

Diskrimineringslagen notisum lund mota medicine
gratis cv mall online
seika lee klein
köpa lagboken
sidospark med band
gss trucking

Diskrimineringslagen avser följande grupper: Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Gör som över 1000 andra företag & sköt er lagbevakning i Notisum. Samtliga dokument, lagefterlavnadskontroll, sammanfattningar, prenumeration & mycket mer.


Nathan kress girlfriend list
nike shorts women

utfärdad den 5 juni 2008.Diskrimineringsombudsmannen har de uppgifter som framgår av diskrimineringslagen (2008:567).Ombudsmannen ska därutöver 

Riksdagen är den högsta beslutande församlingen i Sverige. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten. Enligt diskrimineringslagen (1 kap 4§, punkt 2) räknas det som indirekt diskriminering när någon missgynnas genom tillämpning av en bestämmelse, ett kriterium eller förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer med exempelvis viss funktionsnedsättning, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet har ett berättigat diskrimineringslagen, förbudet mot missgynnande i föräldraledighetslagen och andra bestämmelser som rör diskriminering. DO:s uppdrag och om hur vi arbetar.

Diskrimineringslagen (2008:567): www.notisum.se. • Alkohol- och drogpolitiska programmet i Skellefteå: www.skelleftea.se/fris.

Diskrimineringslagen http://www.notisum.se/mp/sls/lag/20080567.htm. ska ta hänsyn till: • Upphovsrättslagen notisum.se/rnp/sls/lag/19600729.htm Diskrimineringslagen do.se/lag-och-ratt/diskrimineringslagen/. Notisum, Allmänna verk och samlingsverk. Datamedia, 2014, Pris: 1480 SEK exkl. moms Diskrimineringslagen. Göransson HÃ¥kan Gabinus, Flemström  notisum.se. På Sveriges riksdags webbplats och diskrimineringslagen SFS 2008:567).

DO:s uppdrag och om hur vi arbetar. DO:s upplysningstjänst kan inte. svara på frågor om missgynnande eller diskriminering har skett i ett enskilt ärende; göra några andra bedömningar av enskilda ärenden. Diskrimineringslagen: www.notisum.se Nationell struktur för handledarutbildning VO-College: www.vo-college.se Om Vård- och omsorgsprogrammet: www.skolverket.se Om Barn och fritidsprogrammet: www.skolverket.se Skolverkets skrift om Arbetsplatsförlagt lärande ”Lathund för APL”: www.skolverket.se Vård- och omsorgscollege: www.vo-college.se Alltså är det helt acceptabelt för en arbetsgivare att neka någon ett jobb om man inte delar samma politiska åsikt, men om man inte delar samma religion och arbetsgivare därför inte vill ge den sökande jobbet gör arbetsgivaren fel (Diskrimineringslagen, Notisum.se, 2008).