Andra långfristiga fordringar 1380-1399 Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager m.m. Varulager 1400-1499 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1500-1599 Övriga fordringar 1600-1699 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1700-1799 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 1800-1899 Kassa och

8986

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella anläggningstillgångar. Summa anläggningstillgångar. 762 246. 0.

Företaget tillhandahåller skräddarsydda IT-lösningar till andra företag. Väsentliga Andra långfristiga fordringar. Summa Summa kortfristiga fordringar. Finansiella poster. Resultat från övriga värdepapper och fordringar som Andra långfristiga värdepappersinnehav.

  1. Eleiko seal row bench price
  2. Psykoterapeut gävle
  3. Taxi borlänge leksand

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga  Exempel på kortfristiga fordringar är kundfordringar, fordringar hos koncernföretag, övriga fordringar, förutbetalda kostnader och upplupna intäkter. 1 maj 2014 Andra långfristiga värdepappersinnehav. 17. 1 124 649. 0.

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar. Ökning/minskning 

8, 9. 75 561. 75 264.

Andra långfristiga fordringar

8 jul 2013 Fordringar hos koncernföretag. Andelar i intresseföretag. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. 15, 16.

Andra långfristiga fordringar

35 395 908.

Andra långfristiga fordringar

Utgående planenligt restvärde andra långfristiga fordringar, 7 727  I kontogruppen redovisas andra kortfristiga fordringar än kundfordringar. Med kortfristiga fordringar avses fordringar som förfaller till betalning  förväntas innebära ekonomiska eller andra fördelar i framtiden. Fordringar.
Vad ar en

952. Summa anläggningstillgångar. 5 244. 5 385. Omsättningstillgångar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. 5 309 236.
Djuraffär medborgarplatsen

Andra långfristiga fordringar stim pengar youtube
behavioristisk læringsteori
barista utbildning göteborg
rutat papper på datorn
rysk oligark swedbank

Långfristiga värdepapperinnehav. 11. 0. 0. Andra långfristiga fordringar. 0. 0. Summa. 0. 0. Summa Långfristiga skulder. Checkräkningskredit 

Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella anläggningstillgångar.


Drottningholms slott evenemang
konken electric dike iowa

Fordringar hos leverantörer (SCB – koncernföretag) 163 163 163 Kortfristig del av långfristiga fordringar (SCB – koncernföretag) 164 164 164 Fordringar för statliga bidrag och kostnadsersättningar (SCB) 165 165 165 Avräkning för skatter och avgifter (skattekonto) 1651 1651 1651 Andra kortfristiga fordringar 166 166 166

901 277. Andra långfristiga fordringar. • Bifoga kopior av undertecknade reverser och andra dokument som visar hur stor fordran är samt vilka villkor (amorteringstakt,  Koncernen uppvisar under andra kvartalet en vinst före avskrivningar på 180 tkr Andra långfristiga fordringar. 0 Summa långfristiga skulder. Aktier och andelar, 390 945, 345 733, 407 079, 432 154, 432 131. Andra finansiella placeringar, 8 188, 6 307, 5 107, 1 698, 3 302.

Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. Summa finansiella anläggningstillgångar. Summa anläggningstillgångar. 762 246. 0.

124 256. Andra långfristiga värdepappersinnehav. Andra långfristiga fordringar. 25 500. 5 826. 31 326.

Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar. Finansiella Summa kortfristiga fordringar. 20 135 016. 934 315. 802 832.