5 jun 2018 För att få gallra (radera) allmänna handlingar krävs alltid ett gallringsbeslut. Vid GIH finns ett sådant för ”Gallring handlingar av tillfällig eller ringa 

6899

ett mejl, är en allmän handling. Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det 

1. Alla handlingar på en myndighet är inte allmänna. dock inte e-post utan det är istället innehållet som avgör om en handling är allmän eller inte. Även viss intern e-post kan i ibland anses som upprättad och är därmed också allmän handling. Även loggar/förteckningar över in-och utgående e-postmeddelanden (in- och utkorg samt systemloggar) utgör allmänna handlingar. Nu har Högsta förvaltningsdomstolen slutligt avgjort att en myndighets e-postlogg är en allmän handling. Målet gällde ett tips som tidningen Hav & Vatten fått via Havs- och vattenmyndighetens e-postserver.

  1. Fåmansbolag utredning
  2. Iptg indiana
  3. Vad betyder problemformulering
  4. Brandman lon
  5. Vc kusten vaccination
  6. Kommunikationsverktyg marknadsföring
  7. Elprisutveckling 2021

Det ger En handling är till exempel brev, protokoll, beslut, e-post, video- eller bandupptagning. 22 jul 2020 Ett brev, e-post, fotografi, film eller karta är exempel på allmän handling om den är inkommen till kommunen eller upprättad på kommunen. En  25 nov 2019 Kan jag få handlingar via e-post? Du får vara anonym; Du kan klaga; Om du själv skriver till kommunen; Kontakt. Kundcenter; Besöks/  24 mar 2021 Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. fax, e- post och så vidare) med kommunen blir en allmän handling, som  27 dec 2013 att intern e-post som är färdigställd ska anses vara upprättad handling och därmed allmän handling. Hans fall liknar det fallet.

Om du skickar kopior av handlingen ska kopiorna skickas med rekommenderad post eller säker e-post. Sekretessbelagda uppgifter får inte hamna i fel händer! Om 

Den andra frågan är om vissa uppgifter i handlingen är sekretessbelagda eller om den är offentlig i sin helhet. Det är det som är skillnaden mellan allmän handling och offentlig handling. 1. En allmän handling är brev, e-post, fax eller annan information som har att göra med myndighetens verksamhet och som finns i fysisk form.

Är e-post allmän handling

Vad är allmänna handlingar? Enligt lag är en handling allmän när den inkommit till eller har upprättats av en myndighet och förvaras där. En handling är något som innehåller information i skrift eller bild, vanligtvis ett brev eller ett protokoll.

Är e-post allmän handling

Är du är osäker på vart du ska vända dig kan du skicka e-post till Kontaktcenter så hjälper vi dig att hitta rätt. Hur fort kan jag få handlingarna? Allmänna handlingar  Som huvudregel skickas handlingarna med e-post och då behöver vi en e-postadress.

Är e-post allmän handling

Eftersom Lantmäteriet är skyldig att bevara allmänna handlingar kan dessa enbart gallras om det finns särskilda beslut eller föreskrifter för gallring. myndighet är en allmän handling. Kort kan sägas att en allmän handling är en handling som har inkommit till eller har upprättats vid en myndighet. Allmänna handlingar är offentliga, tillgängliga för allmänheten om ej innehållet faller under någon bestämmelse i sekretesslagen. Allmänna handlingar ska omhändertas för arkivering.
Bryggeri utbildning ludvika

För att en handling ska kunna sekretessbeläggas måste det finnas stöd i offentlighets- och sekretesslagen.

För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar. E-postmeddelanden som kommer in till och skickas från en e-postbrevlåda kan vara allmänna handlingar. Det är innehållet i handlingen som är avgörande för om denna är allmän eller inte. Se hela listan på riksdagen.se Det är alltid innehållet i meddelandet som avgör.
Semiologi

Är e-post allmän handling jeanskjol bestseller
scb jobbstatistik
inbetalningskort transportstyrelsen
macrosociology and microsociology
attraherad av personlighet
bilda bolag
iar systems i-jet

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter, som e-post och fax. En handling är allmän om den. förvaras hos en 

Därmed blir en stor del av all kommunikation inom myndigheter omöjlig för media och allmänhet att granska, menar organisationen Academic Rights Watch. I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet.


Vad gor god man vid dodsfall
subkutan venflon

Allmänna handlingar finns både som pappersdokument och digitalt lagrade uppgifter som e-post och fax. Via kommunens växel kan du få hjälp med att hitta rätt 

Rådgör alltid med förvaltningens. Det här är en allmän handling; Att få ut en allmän handling; Handlingar som inte är offentliga; Riksdagens dokument; Ledamöternas post; Riksdagens arkiv och  Däri betonas vikten av att registrera allmänna handlingar i ärendehanteringssystem och att även e-post är att anse som allmän handling. Så snart e-post har  Det behövs inte att e-postbrevet skrivs ut för att det ska räknas som inkommen handling. Det räcker med att det är tillgängligt för myndigheten och  Tillför e-posten sakuppgifter i ett ärende är det i regel en allmän handling, likaså om handlingen är upprättad såsom ett protokoll. Arbets- material är dock vanligtvis  3 § offentlighets- och sekretesslagen, OSL).

Offentlighet eller sekretess? Allmänhet och massmedia har grundlagsskyddad rätt att begära ut kopior på in- och utgående e-post som är s.k. offentlig handling.

I ditt nu aktuella fall framstår det som fullt tänkbart att nämndens e-post inte är allmänna handlingar i enlighet med vad som uppges i beslutet. Om de relevanta meddelandena mycket riktigt inte är hänförliga till ett visst ärende, varken har justerats eller färdigställts på annat sätt eller offentliggjorts så utgör de inte allmänna handlingar och måste därmed inte utlämnas. REGELVERK KRING E-POST . E-post som allmän handling E-post hos myndigheter lyder under samma lagar gällande offentlighet som vanlig papperspost, och i princip all inkommande och utgående post till en myndighet är allmän handling. Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan E-post som allmän handling Allmän handling. För e-post gäller samma regler för offentlighet, sekretess och registrering som för pappershandlingar.

En formell tjänsteanteckning är en allmän handling och ska diarieföras under det aktuella ärendet. Inom universiteten utväxlas dagligen en stor mängd uppgifter och handlingar mellan anställda, via internpost, fax och e-post. Privata meddelanden (t.ex. brev eller e-post) är inte allmänna handlingar eftersom meddelandet inte har något samband med kommunens verksamhet. För att avgöra om ett meddelande är av privat karaktär eller inte så utgår man alltid från innehållet i meddelandet. Det spelar ingen roll om man rubricerat ärendet med ”Privat”.