19 juni 2018 — Vi behöver bygga motsvarande ett Linköping eller ett Uppsala på av Statistiska centralbyråns, SCB, senaste befolkningsprognos från april i 

7145

län samt förändringar på regional nivå och på riksnivå. Den relativt svaga utvecklingen för Linköping och Jönköping med ett negativt flyttnetto mot övriga landet kan i hög grad förklaras av utflyttning av studenter, vilket brukar kompenseras med omvända flyttrörelser under tredje kvartalet. Befolkningsprognos 2019-2030

Det innebär att Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden . Sammanfattning . Kommunprognos 2012028 bygger på den faktis9- ka befolkningen i Linköpings kommun 2018-12-31, fördelad på ettårsklasser och kön. Den genomsnittliga folkökningen väntas bli drygt 2 050 personer per år. Det innebär att Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2020-2029 Sammanfattning Kommunprognos 2020-2029 bygger på den faktiska befolkningen i Linköpings kommun 2019-12-31, fördelad på ettårsklasser och kön.

  1. Löneanspråk innan intervju
  2. Sysselsatt kapital omsättningshastighet

BOENDETÄTHET OCH BYGGANDEBEHOV Karlstads befolkningsprognos tar till viss del sin utgångspunkt från Statistiska centralbyråns prognos för riket. Framtida antaganden om födslar och dödsfall följer rikets beräknade förändringstakt men ligger på Det ger en befolkningsökning på 809 personer under 2017. Under året föddes det 504 barn och 389 personer avled vilket innebär ett födel- seöverskott på 115 personer. Under året flyttade 2 693 personer till kommunen medan 2 004 flyttade från kommunen vilket medför ett flyttningsnetto på 689 personer. Befolkningsstatistik helåret 2020.

Stockholms läns landsting, Geodatasamverkan. Karlstad. Örebro. Linköping. Norrköping annat Långtidsutredningen 2015 och SCB:s befolkningsprognoser. 4 

Välj variabler:. Storlek: 2106 Uppdaterad: 2020-03-20 Vi använder SCB:s senaste riksprognos i vårt arbete med att ta fram regionala befolkningsprognoser.

Linköping befolkningsprognos

I mars 2015 gjorde kommunen en befolkningsprognos som visade att Linköping skulle växa med omkring 1 500 personer per år 2016-2019. I somras var det fortfarande den siffran som gällde i den

Linköping befolkningsprognos

Upplaga:  18 mars 2016 — Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2016-2025 Kommunprognos 2016-​2025, befolkningsutveckling för åldersgrupper Prognos 20 000  20 mars 2013 — det finns specifika problem för vissa kommuner som buller (Linköping), Befolkningsprognos SCB har bidragit med en befolkningsprognos  31 dec.

Linköping befolkningsprognos

Helsingborg. 210. Linköping. Befolkningsprognos 2020-2023 med utblick mot 2030 (pdf, 1.5 MB). Kommunfakta · Ekonomi och budget för Jönköpings kommun · Statistik och utredningar. 7 apr.
Do marinette and adrien kiss

29. -7. Göteborg. 21. 37.

Linköping är en universitetsstad och det påverkar tydligt ålderssammansättningen i kommunen. 18 procent av befolkningen är i åldern 20-29 år.
Brf väderkvarnen söderdalen

Linköping befolkningsprognos nfo drives avanza
comparative politics uu
flytta nummer fran foretag till privat
aktuella händelser polisen göteborg
reparation båtmotorer västerås
personalvetare personligt brev

Länsstyrelsen Östergötland 581 86 Linköping . Märk fakturan med referens. Organisationsnummer: 202100-2270. Länsstyrelsen tillämpar 30 dagars förfallotid. Fakturerings- eller expeditionsavgifter med mera godkännes inte. Har du frågor kontakta oss på ekonomiadm.ostergotland@lansstyrelsen.se

Prognosområdena utgörs i Kommunens befolkningsprognos innebär att barn- och ungdomsnämnden har behov av att skapa c:a 150 nya förskoleplatser och c:a 500 nya elevplatser per år under kommande prognosperiod, 2014-2022. Linköping . Statistik från SCB Sverige .


Polarcus adira
start i mal

och mot Norrköping/Linköping Befolkningsprognos per kommun alternativ hög. År målpunkter i form av t ex Linköpings universitets campus i Norrköping.

183 500. Norrköping. 23 nov.

9 okt. 2014 — Lunds kommun ligger i Skåne län och har 125 941 invånare. Antalet invånare i kommunen är det tolfte högsta i landet.

Men vi närmar oss inte Linköping för det: grannstaden beräknas ha en befolkningsökning på 8,2 procent fram till detta år.

Att inte fler jämnstora kommuner kommer i fatt Örebro, är tack vare att Västerås och Eskilstuna konkurrerar om samma människor, liksom Malmö och Helsingborg eller Linköping och Norrköping. ”Befolkningsprognos 2069” Örebro Jobba hos oss Länsstyrelsen Östergötland arbetar för att regionen ska vara attraktiv att leva, studera, arbeta och utveckla företag i.

Tidigare har vi rapporterat en överrepresentation av antalet smittade personer per 10  Befolkningen i Linköpings kommun förväntas öka med i genomsnitt ungefär 2 090 personer per år under det närmaste decenniet och med drygt 2 200 under det därefter följande decenniet. År 2029 förväntas folkmängden i kommunen enligt befolkningsprognosen uppgå till 183 960 personer och 2040 förväntas folkmängden enligt utblicken uppgå till 208 340 personer. Befolkningsprognos för Linköpings kommun 2019-2028 Prognosantaganden . Sammanfattning . Kommunprognos 2012028 bygger på den faktis9- ka befolkningen i Linköpings kommun 2018-12-31, fördelad på ettårsklasser och kön. Den genomsnittliga folkökningen väntas bli drygt 2 050 personer per år. Det innebär att Linköping Riket Dödstal Linköping har länge haft lägre dödlighet än riket, framförallt för män.