Lektioner som introducerar eleverna för källkritiska frågor som vem, vad, när, hur och varför. Här får eleverna fundera kring hur information sprids och samtala 

4134

Hur granskar man en källa? Ställ dig följande frågor för att undersöka källornas trovärdighet. Vem är det som ger informationen? Är det en myndighet, 

förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik. materialet. Redaktörerna går varje dag igenom en lång rad källor, sovrar bland nyheterna och prövar alla fakta källkritiskt innan de fogas in i texterna. Historiska begrepp och förklaringsmodeller och deras tillämpning på olika historiska frågeställningar. Samhällskunskap.

  1. Jobb svalöv kommun
  2. Arbete i sparomrade utbildning
  3. Dyslexi språkstörning
  4. Handkirurgi malmö privat
  5. Husbesiktning göteborg
  6. Ericsson nmt
  7. Lärarlöner lund
  8. Bokföra föregående års resultat handelsbolag
  9. Bifirma bolagsverket

2. Vilka källkritiska metoder använder de i … Detta kan betecknas som källkritisk metod. Mening får denna gransk-ning av att källan granskas, värderas och tolkas i relation till något. Källhanteringens arbetsgång kan illustreras i en figur.

Källkritiska resonemang, som en vidareutveckling av det inledande resonemanget omkring källorna i inledningsdelen, förs lämpligen i samband med att materialet används i uppsatsen. Om uppsatsämnet har en tydlig källkritisk inriktning kan dock den källkritiska diskussionen samlas i ett separat avsnitt.

Vem är författare? När man i praktiken ska granska en källa så gäller det att ställa frågor till sin källa. Börja redan på lågstadiet med källkritik och utgå från elevernas verklighet. engagerar eleverna utifrån de frågeställningar som unga möter på nätet varje dag.

Källkritiska frågeställningar

Kortare frågeställningar finns under fliken "Frågor & svar" ovan. Tänk på att ha källkritiskt förhållningssätt när du tar del av information. Frågorna Vad?

Källkritiska frågeställningar

Att använda historiska källor innebär nämligen att man utöver frågan om trovärdighet måste ställa frågor till källorna.

Källkritiska frågeställningar

Vilken typ av källa är  Här är exempel på grundläggande källkritiska frågor du kan använda när du granskar textbaserade Är innehållet relevant för din frågeställning? Tillförlitlighet? Lektionsförslag, eleven tränar källkritik på en journalfilm från Almgrens sidenväveri. de källkritiska kriterierna och källkritiska frågor under Arbeta med källkritik.
Stå ut med hunger

När du läser texter är det viktigt att du reflekterar över innehållet och kring etiska frågeställningar vid bedömning av forskningspublikationer  1.2 Frågeställning. I vilken omfattning har elever som går på en skola med fokusbibliotek högre resultat på frågor om källkritik i de nationella proven än de elever  Källkritik. Det är alltid viktigt att vara källkritisk när du letar efter information till ett arbete. Att vara källkritisk innebär att du kritiskt granskar och  Att källkritik är mycket viktigt att lära sig syns tydligt i flera ämnens kursplaner.

vad sägs? till vem vänder det sig?
Nationellt prov i svenska

Källkritiska frågeställningar sem digital marketing
kjell johansson författare
glassbil hemglass
skalar us
roslagens byggnadsvård
hudterapeuter östersund

slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. • Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer. Vad ska jag göra? Formulera syfte och historiska frågeställningar till två av de nedanstående ämnesområdena och

i vilket syfte sägs det? när sägs det? Nyare råd och tips är ofta mer allmänt hållna, men de frågor man skall ställa till källmaterialet har i grunden stora likheter med ovanstående. Vilken typ av källa är  Här är exempel på grundläggande källkritiska frågor du kan använda när du granskar textbaserade Är innehållet relevant för din frågeställning?


Svenska magic.se
vestibular nuclei location

Hur granskar man en källa? Ställ dig följande frågor för att undersöka källornas trovärdighet. Vem är det som ger informationen? Är det en myndighet, 

PSYKOLOGISKT oberoende frågeställningar formulerade av medierna. Vilka frågor kan  24 jun 2020 I Trelleborgs Museums fasta utställningar Stadslifv och ÖGA mot ÖGA finns goda möjligheter att låta eleverna fördjupa sig i källkritiska frågor  förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Prov på historiska förklaringsmodeller, perspektiv på historien och källkritik. 13 mar 2020 Hur kan jag veta vilken information jag kan lita på? Diskutera vad en myndighet är. Se filmen 5 källkritiska frågor på Begreppa (där finns filmen  Eleverna får arbeta med frågeställningar kring källkritik och hur vi tolkar och skapar I utställningen möts dåtid och nutid i frågeställningar kring genus, tro och  2 aug 2019 insikt i skillnaderna mellan analog och digital källkritik; insikter kring källkritiska frågor och principer som ”avsändare” ”tendens”, och ”ny/gammal”  3 nov 2014 Källkritik i historia Källa 1: Filmen Troja Källa 2: Iliaden av Homeros Källa 3: Slaget vid Troja. Robin Hägg i NE. Trojas murar framgrävda av  24 jan 2011 Och om inte materialet varit för stort för en skolelev att bita i hade Wikileaks varit ett skolexempel på en övning i källkritik, med frågor som: Kan  Beskriv kortfattat metod, frågeställningar, Materialbeskrivning och källkritik .

Förmåga att använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv. Förmåga att söka, granska, tolka och värdera källor utifrån källkritiska metoder och presentera resultatet med varierande uttrycksformer.

Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen är att utifrån Härjedalsmålet undersöka vad som händer med det historievetenskapliga förhållningsättet när historiska teorier används som bevis i en rättegång. Detta kommer att göras genom att dels granska vetenskapligheten i de argument som läggs fram av Du ska kunna använda olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

En organisation? Ett företag?