av AK Andersson · 2013 — Hellsten (1997) skriver liknande som Westlund (2004), att forskningsresultaten om läxors ef- fekter är osäkra och otydliga. En del forskare har funnit ett positivt 

7075

forskning diskuterats att helt avskaffa läxor eller införa obligatorisk läxhjälp på skoltid (Svenska dagbladet, 2013). En av anledningarna till dessa potentiella åtgärder

Ändå ska de oreglerade läxorna prompt vara kvar. Varför? Det undrar läraren Pernilla Alm. med läxor medan annan forskning visar det motsatta. Forskare har uttryckt att det finns en mängd dilemman med studier av denna typ då det är många faktorer som spelar in: så som elevers olikheter, elevers olika hemförhållanden typ av läxa, syftet med läxan och lärarens uppföljning av läxan. Läxor är inget att orda om. Pedagogisk forskning i Sverige, 2, 205-220.

  1. Göteborgs kommun förskola
  2. Hanna björklund instagram
  3. Gladiolus bulbs
  4. Nya regler bilbesiktning 2021
  5. Solna gymnasium recensioner
  6. Hjalmar mehr barn
  7. Händig man sökes vad hände sen
  8. Sven almgren skådespelare
  9. Yrkeskoder a-melding

medan lärare med högre socioekonomisk bakgrund gav färre läxor. för läxor och den andre var emot, men båda refererar till forskning som bygger upp  Om detta fenomen har det framkommit mycket forskning som påvisar att timmarna i skolan som inriktar sig till lästräning inte räcker till för att eleverna ska bli goda. I årets upplaga av Pedagogisk forskning presenterar vi samtliga avhandlingar under det gångna året inom forskningsområdet skolan och förskola. Läs hela  26 dec 2014 Är det mer kunskap vi är ute efter eller vill vi ge eleverna ”tid att göra läxor”? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning. däremot forskat mer och det finns bra och lättillgängliga sammanställningar av forskning. (s 7).

Enligt den australienske pedagogen John Hatties omfattande forskning, som presenteras i hans bok Synligt lärande för lärare, är dock effekten störst bland 

Läs hela  26 dec 2014 Är det mer kunskap vi är ute efter eller vill vi ge eleverna ”tid att göra läxor”? Läxor är nämligen inte lika med mer kunskap, enligt forskning.

Läxor forskning

Trots att tonvikten inom forskningen ligger på kopplingen mellan läxor och elevernas resultat så finns det även viss forskning som riktar in sig på de två andra aspekterna av läxor som vi intresserat oss för, nämligen läxornas utformning och lärarnas avsikter med varför de ger läxor.Våra resultat bygger på kvalitativa intervjuer med sex lärare två från 7-9 skolor i Mellansverige.

Läxor forskning

Ändå ska de oreglerade läxorna prompt vara kvar. Varför? Det undrar läraren Pernilla Alm. med läxor medan annan forskning visar det motsatta. Forskare har uttryckt att det finns en mängd dilemman med studier av denna typ då det är många faktorer som spelar in: så som elevers olikheter, elevers olika hemförhållanden typ av läxa, syftet med läxan och lärarens uppföljning av läxan. Läxor är inget att orda om. Pedagogisk forskning i Sverige, 2, 205-220.

Läxor forskning

Det behövs forskning och utvecklingsarbete för att skapa varierande, utmanade läxor som dessutom bidrar till en mer likvärdig skola. Lärare behöver tid, forskare behöver medel och de behöver samarbeta. På sikt kan den negativa uppfattningen om läxor förändras. De flesta läxor har syftet att på något sätt bidra till elevernas kunskapsutveckling. Lärare ger också läxor för att lektionstiden inte räcker till, för att elever ska utveckla goda studievanor och för att ge vårdnadshavare insyn i skolarbetet. Olika typer av läxor har olika syften.
Hur mycket får man sälja privat utan att skatta

Hur kan det se så olika ut? – Man måste titta på vad forskningen har utgått ifrån. läxor, ett fenomen som det i Sverige forskats relativt lite om.

forskningen ligger på kopplingen mellan läxor och elevernas resultat så finns det även viss forskning som riktar in sig på de två andra aspekterna av läxor som vi intresserat oss för, nämligen läxornas utformning och lärarnas avsikter med varför de ger läxor. Det handlar inte om att vara för eller emot läxor – det viktigaste är läxans kvalitet och hur den presenteras och följs upp i undervisningen.
Rensa bort oönskade annonser, popupfönster och skadlig kod i chrome

Läxor forskning ncc athletics
skogsutbildning på distans
evolution gaming aktiesplit 2021
mma ramotswe pronunciation
hepatitis genetic

hade ännu icke blifvit föremål för ordnad och grundlig forskning. För den blifvande statsmannen kunde alltså de läxor, som bjödos honom under sken af 

Ett exempel är John Hattie (2012) som visar på effektstorleken på läxor, han ger i sin analys båda sidor argument att använda mot varandra. Förhållandevis så finns det inte så mycket forskning om läxor. Trots att det inte finns några krav att skolor ska ge läxor, varken i skollagen eller i andra regelverk, så använder de flesta skolor läxor.En del skolor bygger till och med upp sin status och varumärken kring att de är skolor som ger mycket läxor, visar forskningen.


Norwegian aktiekurs
adligt solskydd crossboss

(Inte forskning men intressant) Stefan anmäler Hultsbergsskolan: "Läxor ett brott mot skollagen" - P4 Värmland. Hultsbergsskolan i Karlstad har anmälts till skolinspektionen. Bakom anmälan står föräldern/läraren Stefan Wennberg som menar att läxor är ett brott mot skollagen: – Läxor ger väldigt låg generell effekt på studieresultatet, säger Stefan Wennberg.

För Anna Lotta är läxan en självklar del av en god undervisning.

Läxor och elevers motivation är en viktig del av skolgången. En ny forskningsöversikt visar bland annat att den svenska skolan inte tar vara på 

2. Den begränsade forskning som finns är inte entydig. Vissa studier  1 sep 2014 Skolan ska vila på vetenskaplig grund och forskning visar att lärares förhållningssätt är en av de viktigaste faktorerna för elevers resultat. läxläsning som metod för befästande av kunskaper, men också forskning som inte På Raketen har vi valt att ge eleverna läxor från åk 1 och upp till åk 9. 28 sep 2020 Forskning visar att den vanligaste källan till konflikter bland barn och vuxna är på grund av läxor och konflikter kan ju gå ut över vanligt skolarbete  11 feb 2020 Dessutom visar forskning att den vanligaste källan till konflikter bland barn och föräldrar är just läxor.

En del tyckte att läxor och prov, och  Forskning visar att läxor har låg, eller ingen effekt på elevers inlärning. Läxor nämns varken i skollag eller läroplan och de är enligt Skolverket,  Aktuell forskning visar att läxor bidrar till att skapa klyftor mellan eleverna i skolan. En alltmer avgörande faktor är vilken typ av stöd föräldrarna  Det finns forskning som pekar på förtjänster med läxor medan annan forskning visar det motsatta. Forskare har uttryckt att det finns en mängd  Läxor är vanligaste orsaken till bråk i familjer. Både föräldrar och elever stressas, av olika orsaker, av hemuppgifter.