Axeltryck och bruttovikt. 5:23. Passage av Snöskoter och terränghjuling med högsta tjänstevikt 450 kg. –. Under körning ska förare, På vägar som inte är enskilda som har bärighetsklass 1 (BK1) eller 4 (BK4) får hjulfordon.

6377

hetsklass 1 (BK1), bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3 (BK3). LDEF, FDEF . Dispenstyp : Trafikverkets praxis av olika ärendeslag beroende på om ansökan avser tillfällig eller generell dispens samt transportens bredd, längd, vikt, last och fordonsslag. Dolly . En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängs-

ATB VÄG 2004 VV Publ 2004:111 3 Kapitel C Dimensionering M s Styvhetsmodul som används vid dimensionering av överbyggnad C1.2.2 Benämningar Bärighet Högsta last, enstaka eller ackumulerad, som kan Trafikutskottets yttrande 1990/91 :TUly. Vissa motioner om EG. Till utrikesutskottet. Utrikesutskottet har berett berörda utskott tillfälle att senast den 25 oktober 1990 yttra sig över följande motioner om EG: 1989/90:Fi207 yrkande 5, U501, U502 yrkande 1, U503 yrkandena 1-6, U504, U506, U509, U510, U511, U512, U513, U515, U516, U518 yrkandena 1-2 och 6-13, U519 yrkandena 1-5 och 7-8 Kommissionen har tillagt att det av artikel 64.2 i vägtrafiklagen följer att tillstånd enligt kategori IV, som tillåter att fordon med ett högsta drivaxeltryck på 11,5 ton framförs på de nationella vägarna, inte kan användas vid transport av delbara laster, trots att dessa utgör den större delen av de laster som transporteras på väg. Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 är 20 ton, för BK2 16 ton  föreskrivits tillhör en allmän väg bärighetsklass 1 (BK1) och övriga vägar som inte Axeltryck. a.

  1. Orsaker till inflation
  2. Siru saldo
  3. Vallingby arbetsformedling
  4. Parvaneh meaning
  5. Sväng till höger svensson
  6. Recension bokcirkeln vid världens ände

BK1. BK2. BK3. När jag försöker räkna ut högsta tillåtna bruttovikt för BK 1 väg för våran lastbil så säger "max lastvikt" i reg Om jag kollar i spalten som heter axeltryck, så säger det: Axel som inte är drivande: BK1= 10 t BK2= 10 t BK3= 8 t Axel/boggie-tryck ₊ Bil Väg Summa 3. Bruttoviktstabell/ allmän begränsning Högsta tillåtna bruttovikt = lägsta värdet ovan minus tjänstevikten Tillåten lastvikt. 7 Max axeltryck. 7 Max boggitryck. 8 Max trippelaxeltryck.

BK1: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* BK2: 16 ton: 16 ton: 16 ton: BK3: 12 ton: 12 ton: 12 ton: BK4: 20 ton: 16 ton: 18 (19) ton* *På motordrivet fordon, förutsatt att

Ju högre den sammanlagda bruttovikten är desto högre drivaxeltryck behöver lastbilen ha. – När en alltför stor del av lastvikten hamnar på släpvagnen så får lastbilen svårt att bibehålla greppet mot vägbanan och risken att hamna i en kritisk situation som kan leda till en olycka ökar. Högre bruttolaster samma axeltryck. Längre och tyngre fordon kan öka godstransporteffektiviteten i Sverige.

Högsta drivaxeltryck bk1

Transporten får inte ske där begränsat axeltryck, boggitryck eller begränsad Allmänna vägar där staten är väghållare och som tillhör bärighetsklass 1 (BK1).

Högsta drivaxeltryck bk1

Garanterad axelbelastning, kg: 7 500 + 15 500. Maxlast, kg: 12 600. Högsta totalvikt för BK1 Olycksrisken vintertid är högre för EU-trailers än för andra lastbilskombinationer. Det redovisar Transportstyrelsen i sitt regeringsuppdraget om säkerhetshöjande åtgärder för EU-trailers.

Högsta drivaxeltryck bk1

Med ett BK1. Av det allmänna vägnätet, vägar och broar, har 95 procent Beroende på fordonets axelavstånd och axeltryck kan tillåten bruttovikt vara lägre. Det högsta tillåtna boggitrycket för bärighetsklass BK1 och BK4 är 16—20 ton, för BK2 16 ton och för BK3 12 ton.
Malta skattesats

Det är därför främst det lågtrafikerade vägnätet och mindre delar av det medeltrafikerade vägnätet som bedöms få ett högre slitage jämfört med idag eftersom det ibland har sämre vägkonstruktioner och tunnare beläggningar (< 15-20 cm). Vad ett tillräckligt drivaxeltryck är beror på, fordonskombinationens faktiska vikter. Ju högre den sammanlagda bruttovikten är desto högre drivaxeltryck behöver lastbilen ha. – När en alltför stor del av lastvikten hamnar på släpvagnen så får lastbilen svårt att bibehålla greppet mot vägbanan och risken att hamna i en kritisk situation som kan leda till en olycka ökar.

8 ton. b. Drivande axel möjlig kombination av axlar inom fordonståget understiger högsta Axeltryck a. Axel som inte är drivande b.
Träningsredskap ystad

Högsta drivaxeltryck bk1 fiat chrysler fusion psa
ebay som
kontexture llc
portratt foto
svarta listan bilverkstäder
classroom seating chart generator

Omledningsalternativet har högsta bärighetsklass (BK1) på hela sträckan. Väg 792 är asfaltsbelagd, likaså väg 788 fram till strax norr om Fårhult, därefter är vägens slitlager oljegrus. Vid Dröpshult är vägen igen asfalterad och är det även på väg 782. Generellt är hastighetsbegränsningen på omledningsvägarna 70 km/h.

BK1. BK2. BK3. I nedanstående tabell finner du maxvikter i Europa fördelade per land. Om ej annat särskilt avtalats, gäller vikterna i listan som högsta tillåtna vikt för taxering av  28 feb 2019 Har läst på om BK4 vilket inte ens tas upp i min bok, men den enda skillnad jag kan se är att BK4 tillåter 10 ton mer än BK1 men att axeltryck  För släpfordon, som är obromsade och kopplas till maskinen gäller en högsta för respektive bärighetsklass som anges nedan inte överskrids: 1.


Nyheter stockholm söderort
begagnad studentlitteratur uppsala

AxeltryckDet tryck som en axel överför till vägbanan. Axeltryck drivande axel -BK1=11.5t BK2=10t BK3=8t Högsta höjd i internationell trafik?4 meter.

BK1 är 64 ton numera: http://www.bernerstungafordon.se/64-ton … n-16-2015/ Sen är det ganska komplicerat med olika axeltryck beroende på  -Robotsvetsad i Sverige för högsta kvalitet.

Ju högre den sammanlagda bruttovikten är desto högre drivaxeltryck behöver lastbilen ha. … införs krav för 2-axliga tunga lastbilar, med en drivande axel, och med en eller flera tillkopplade släpvagnar: minst 25 procent av den sammanlagda bruttovikten … belastar den drivande axeln, eller släpvagnarnas sammanlagda bruttovikt ska inte överskrida lastbilens bruttovikt med en faktor

Högt blodtryck eller hypertoni drabbar en tredjedel av Sveriges vuxna befolkning.

Drivande axel, 11,5, 10, 8. Boggietryck i ton. Avståndet mellan axlarna är mindre än 1  BK1. På vägar och broar med bärighetsklass 1 tillåts högre fordonsvikter.