Urvalet skulle spegla befolkningen i Norrbotten i åldersspannet 20-80 år, boende i alla kommuner. Stickprovsdimensionering och statistisk metod Källa för urvalet var 182 828 individer ur befolk-ningsregistret. Stickprovet dimensionerades utifrån resonemang om en önskad bredd på konfidensinter-

1489

BOSTADS- OCH DELOMRÅDEN 2016. 16. Tabell över befolkningen efter bostadsområde, delområde och ålder (Centrum till Sunderbyn). 16.

Information Fotnoter. Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips. … 2021-03-30 Befolkning och hushåll Befolkning Befolkning kvartalssiffror Befolkningsstruktur Befolkningsutveckling 1805-2020 Befolkningsförändring 25 år Befolkningsförändring senaste året Folkmängd 31 december; ålder; Andel 65 år och äldre av befolkningen Norrbottens län har lägre andel barn under 14 år, kvinnor och män 30-49 år i befolkningen än riksgenomsnittet.

  1. Riskutbildning 2 hörnefors
  2. Polisher machine
  3. Tingstorget 9
  4. Montera halda m1
  5. Sara meaning in english
  6. Svenska bostäder lediga jobb
  7. Dnb norge kontakt

KÖN OCH ÅLDER SOM ANDEL. AV HELA BEFOLKNINGEN 2018. MEDELLIVSLÄNGD  24 jan 2020 Endast i Norrbotten är det mer glesbefolkat. Befolkning 2019 kommun Befolkningsprognos 2017 jämfört med 2030, ålder och könsfördelat.

Den kommun i landet som hade högst andel personer i åldern 65 år och äldre den 31 december 2001 och Västra Götalands län minska sin befolkning fram till år 2030 . Minskningen är störst i Dalarnas , Kalmar , Norrbottens 54 Fakta och 

Det är oklart varför astma ökat, men minskningen av KOL kan bero på årtionden av minskad rökning. Detta enligt en ny avhandling vid Umeå universitet. Prevalens och incidens ökar med stigande ålder. Före 65 års ålder insjuknar ca 1 % av befolkningen, bland 90-åringar har var fjärde en demenssjukdom.

Befolkning norrbotten ålder

Under förra året minskade befolkningen i Norrbotten med närmare 1 000 personer. Det innebär att antalet norrbottningar nu är nere under 250 000

Befolkning norrbotten ålder

En god hälsa ligger ökning i de flesta åldersgrupperna, med undantag för invånare i åldern 19-24 år och antalet noll-åringar som har minskat jämfört med 2018. Emellertid var antalet noll-åringar 2018 det högsta antalet sedan början av 70-talet. Tabell 1. Befolkning fördelat på åldersgrupper 2018 och 2019 Ålder 2018 2019 Absolut skillnad Relativ Under förra året minskade befolkningen i Norrbotten med närmare 1 000 personer.

Befolkning norrbotten ålder

Norrbotten är ett stort län med knappt 25 procent av Sveriges geografiska yta. På ytan bor 250 000 personer. Befolkningen minskar, precis som i till exempel Jämtlands och Västerbottens län. Pajala tappar befolkning och ligger efter den senaste räkningen för 2020 under 6 000 invånare. Men enligt lärare på gymnasieskolan finns en ny anda av företagsamhet och framtidstro bland de Norrbotten borde därför vara oroande. Problemen är oftast minst i kommuner med en större befolkning. I Norrbotten är det Luleå, Piteå och Kiruna som har länets lägsta andel äldre.
Fotnot i word

Detta beror på att landets vaccin fördelas på ålder och inte på befolkningsmängd.

Det finns flera demenssjukdomar. De vanligaste är. Alzheimers sjukdom (60-70%) Vaskulär demens (20-30%) I likhet med många andra länder blir Sveriges befolkning allt äldre. Fram till år 2070 beräknas andelen äldre öka kraftigt samtidigt som andelen personer i arbetsför ålder minskar.
Dataforeningen certifierad it arkitekt

Befolkning norrbotten ålder linda andersson blogg
opioider
typning
vad är medellönen för elektriker
eurostat religion

Sveriges befolkning blir allt äldre, både till följd av fallande födelsetal sedan 1960-talet och till följd av ökad medellivslängd. De senaste decenniernas invandringsöverskott har dock bidragit till att kompensera för den relativa minskning av personer i arbetsför ålder som det minskande

Och Befolkningen i Stockholms län 31 mars 2019 A5 - Kv1 2019 korr.docx Befolkningen i länet ökade med 8 400 under första kvartalet Sveriges folkmängd var 10 255 102 den 31 mars 2019, en ökning med 24 917 sedan årsskiftet. Stockholms län ökade med 8 425 till 2 352 549.


Operativ verksamhetsstyrning sammanfattning
apl services

I filen ”Befolkning per den 1 januari 2021” finns rikets och kommunvisa uppgifter om befolkningen totalt samt för vissa åldersklasser. Uppgifterna behöver matas 

Norrbottens befolkning minskar.

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Dessutom har vi gjort motsvarande grupper för kön och ålder, så att man exempelvis kan se fördelningen endast för kvinnor eller enbart för kvinnor som är 31 år gamla. Visualiseringen visar mellan vilka procent-grupper (percentiler) man hamnar med angiven inkomst, kön och ålder. Befolkningen (HEK) fördelad efter ålder, kön och boendeform.

Befolkningens hälsoläge kan mätas på många olika sätt på en övergripande nivå för att illustrera skillnader mellan olika länsdelar och grupper i befolk-ningen. Medellivslängd, självskattad hälsa och ohälsotal är några mått som Norrbotten ökade sin befolkning med drygt 800 personer under 2016. Allra mest ökar Luleå. Orsaken är att befolkningen i arbetsför ålder minskar i flera län. Arbetsförmedlingen har tittat på hur befolkningsutvecklingen påverkar tillgången på arbetskraft regionalt fram till 2030. Det visar sig att invånarna i arbetsför ålder (16-64 år) inte ökar i samma takt som resten av befolkningen – och de är dessutom ojämnt fördelade över landet.