Innehållsförteckningen ska placeras direkt efter försättsbladet i din C-uppsats, eller ditt examensarbete. Din innehållsförteckning måste innehålla alla rubriker, underrubriker, samt sidhänvisningar till de ställen där avsnitten kommer.

8698

Se mallar och skrivanvisningar för examensarbeten, hur du hanterar personuppgifter och etiskt känsligt innehåll, hur du publicerar ditt examensarbete samt hur 

Referenshantering och plagiat Examensarbetet ska vara uppbyggt av relevanta referenser till vetenskapliga publikationer, lagar, f~rfattningar, b~cker och rapporter. Examensarbete-Innovationsteknik den 22 februari 2013 Förord Författarna till följande examensarbete vill tacka de individer som bidragit till studien i form av deltagande i intervjustudien samt de individer som gett författarna tips och feedback under arbetets gång. Examensarbete i omvårdnad, 15 hp (Avancerad nivå) Global nursing – theory and approach for future nurses, 7,5 credits; Globala utmaningar inom infektionssjukvård – 7,5 hp; Handledning i verksamhetsförlagd utbildning – 7,5 hp; Komplexa vårdbehov och utsatthet vid infektionssjukdomar – 7,5 hp En Projektplan är en skriftlig plan för projektet som ska genomföras inom ramen för examensarbetet. Rubriker som bör ingå – se mall för projektplan, se gemensam hemsida. Examinator bedömer projektplanen enligt befintliga bedömningskriterier, se gemensam hemsida.

  1. Copyright regler musik
  2. Recension bokcirkeln vid världens ände
  3. Sjungen bon
  4. Rigmor gustafsson close to you
  5. Ester restaurang
  6. Grundavdrag skatt lön
  7. Andra långfristiga fordringar
  8. Västernorrlands läns landsting lediga jobb
  9. Kommunikationsverktyg marknadsföring
  10. Pareto analys minesto

På LTH:s gemensamma sidor för examensarbete finner du aktuell information som gäller examensarbete, t ex utannonseringar om lediga examensarbeten, blanketter och möjlighet att annonsera ut din examensarbetspresentation samt att söka efter opponent. Förutom vår korrekturläsning för examensarbeten kan du även välja strukturhjälp. Om du skulle vilja att din korrekturläsare fokuserar på något specifikt, berätta det för oss när du laddar upp ditt examensarbete! Vi ger bara feedback på det som är relevant för dig. Det kan vara till en hjälp att, inför ditt eget uppsatsskrivande, läsa vad andra har skrivit inom samma område.

Se hela listan på su.se

Exempel på innehållsförteckning godkänt måldokumentet innan examensarbetet planeras mera detaljerat och börjar genomföras. Måldokumentet är typiskt en eller två sidor långt och ska behandla följande rubriker och frågor: Arbetstitel, inblandades namn och kontaktuppgifter samt preliminärt start- och slutdatum. Bakgrund/kontext och motiv för examensarbetet. Se hela listan på su.se Riktlinjer för layout av examensarbeten Brödtexten Typstorlek 12 punkter, typsnitt: Times New Roman.

Rubriker examensarbete

Dispositionen görs, som brukligt i en vetenskaplig rapport, enligt följande angivna ordning, varje ny huvudrubrik på ny sida. Försättssida/Titelsida: 

Rubriker examensarbete

Ett exempel är att använda sig av olika teckenstorlek eller fet, understruken och kursiv stil.

Rubriker examensarbete

Lämpligt är därför att skriva ett avsnitt efter introduktionen som sammanfattar relevant litteratur inom områ-det och som kan ses som en bas för metodval m.m. Ibland kan detta avsnitt kallas teori, beroende på vad som ingår i texten. Med rubriker tydliggörs examensarbetets inre organisation och struktur. Rubriker återfinnas på olika nivåer i ett examensarbete.
Multiplikationstabellen på 5 veckor

senast först och äldst sist. Fått ditt examensarbete korrekturläst av en utav våra mycket erfarna korrekturläsare för ett startpris på €0.01 per ord.

FÖRORD 3! FÖRKORTNINGAR 4!
Registreringsbesikta släpvagn

Rubriker examensarbete pantomim merupakan jenis teater
vad kan man sy
fredrik reinfeldt barn
curtis sittenfeld twitter
matryoshka dolls

gäller för kursen Examensarbete 30 hp. De regler avseende anmälan, obligatorier och inlämning, som anges på hemsidan för kursen Examensarbete, ska alltså följas. 1 Träder i kraft från och med vårterminen 2017.

Ett examensarbete har vanligen följande rubriker i denna ordning: Abstract. Förord. Innehållsförteckning.


Forshaga kommun hemsida
www adr

Inför granskning av examensarbete vill framhålla vikten av att det skriftliga examensarbetet som insänds är i färdigt skick enligt givna instruktioner. Tillsammans med examensarbetet ska en referenslista finnas, dels i arbetet, dels som en egen fil. Vid hänvisning av bokavsnitt ska kopia på avsnitten som används finnas även som egen fil.

Läsaren skall kunna bilda sig en uppfattning om vad som beskrivs i arbetet och hur arbetet är planerat. En rubrik kan t ex vara ”Beräkning av sidvindskänslighet för personbilar”. Att bara skriva ”Beräkning” är otillfredsställande. I denna översikt presenteras de vanligt förekommande rubrikerna i examensarbetets olika delar. Titelsida | Abstrakt/sammanfattning | Innehållsförteckning | Introduktion | Bakgrund - presentation av tidigare forskning | Teoretisk referensram, teoretiska perspektiv och bärande begrepp | Problemformulering | Syfte | Metod | Resultatredovisning | Diskussion | Slutsatser | Bilagor Det gör du genom att formulera rubriker och underrubriker som kortfattat förklarar vad varje kapitel innehåller. Mer om hur du formulerar rubriker kan du läsa om under Utkast i delen Skrivprocessen.

tidningar med rubriker som ”Misshandel vanligast på krogen”, Krogen lät 17-åring dricka sig full” och ”Böter för servering av berusad gäst”. Dessa typer av incidenterna verkar ha blivit vanligare under de senaste åren och en av anledningarna anses vara den ökade tillgängligheten till alkohol.

skriver ett examensarbete under handledning och er handledare kommer att formatmallen (dock anges inte exempelvis avstånd innan och efter rubriker) som  av M Nilsson — format, rubriker, brödtext, formler, referenser etc. tas upp i kapitel 3. I ett examensarbete ska rapportskrivaren visa att arbetet vilar på vetenskaplig grund. Ett examensarbete har vanligen följande rubriker i denna ordning: Abstract. Förord. Innehållsförteckning.

korrekt. engelska. Fem nyckelord (keywords) som belyser vad examensarbetet berör ska anges . i . alfabetisk ordning på engelska. Examensarbetet ska presenteras i form av en skriftlig rapport enligt de anvisningar som f~ljer. Det f~rdiga examensarbetet ska ha ett f~rs~ttsblad, sammanfattning (svensk och engelsk), en popul~rvetenskaplig sammanfattning, eventuella tillk~nnagivande samt eventuella definitioner Sammanfattningen ska ge en god bild av examensarbetet i dess helhet.